Verkopen aan firma Aalderink?

Het overgrote gedeelte van onze voorraad wordt verkregen door aankoop van particulieren. Vaak is een erfenis de oorzaak, een geschenk of iets waar men gewoon op uit gekeken is. Ook de zorg die men aan voorwerpen kwijt is of een herinnering die verbleekt is kan aanleiding zijn tot verkoop. Smaak is zeer persoonlijk en heeft niet op iedereen dezelfde uitwerking. Objecten kunnen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, een waarde die in geld omgezet vaak een andere behoefte kan dienen.

Vertrouwen

In de 85 jaar van het bestaan van de firma Aalderink hebben wij een uitgebreid internationaal netwerk ontwikkelt. Musea, particulieren, stichtingen, bedrijfscollecties, zeer gespecialiseerde verzamelaars, wij onderhouden een regelmatig contact, dat veelal generaties terug gaat. Vertrouwen werd opgebouwd in al die jaren, een kostbaar bezit voor een kunsthandel.

Uw aanbieding heeft onze aandacht

Aarzelt u niet, uw aanbieding krijgt altijd de aandacht de ze verdient. Tijdens onze openingstijden zijn we telefonisch bereikbaar. Ook kunt u ons mailen. In de meeste gevallen volgt dan een afspraak. Bij overeenstemming handelen wij de transactie dadelijk met u af.

Uitgangspunt voor aankoop

Onze belangstelling gaat uit in breedste zin naar de culturen van het Verre- en Nabije Oosten, alsmede kunst uit Oceanië. Die interesse betreft bijna de hele materiële cultuur. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in belangrijke stukken, maar… ook bescheiden voorwerpen kunnen zeer aantrekkelijk zijn. Een hoge geldswaarde is daarvoor niet altijd de eerste maatstaf.

Veel belangrijker is het of het een voorwerp betreft dat een goede indruk geeft van de eigenheid van een cultuur. Waar de meeste culturen in de 20e eeuw in een ware stroomversnelling zijn terecht gekomen, is leeftijd dan ook van groot belang. Een scheidslijn daarvoor is niet te geven, in het algemeen kan men stellen dat voorwerpen dienen te dateren van voor 1940, voor Oceanische kunst ligt die drempel soms wat later.

 

Veilen?

De uitschieters op ter veiling aangeboden goederen worden meestal breed uitgemeten. Dit werkt ten onrechte de indruk dat „alles” op een veiling meer opbrengt, een misverstand!

Vergeten wordt dan dat het meestal om incidenten gaat. Soms kan het zijn dat veiling een aangewezen weg is, zoals bij unica, de laatste Vermeer, een chicken cup van 35 miljoen pond. Zulke stukken vormen echter maar een zeer gering percentage van het aanbod. Het merendeel van het aangebodene is veel minder spectaculair en brengt zulke bedragen in het geheel niet op.

Om rendabel te kunnen werken is daarom in het veilingwezen een commissie van 30% aan beide kanten heel gebruikelijk, bijkomende kosten (verzekering, foto, etc.) niet meegerekend. Een object dat voor 1000 euro afgeslagen wordt brengt voor zijn inbrenger maximaal een bedrag op van 700 euro. De koper zal er 1300 euro voor moeten neerleggen.

In dit voorbeeld zal door ons al gauw 1000 euro worden betaald, voor verkoper en koper een voordeel temeer daar bij de verkoop aan de kunsthandel:

 • over aankoop ter plekke wordt beslist
 • de opbrengst dadelijk vast staat, geen „verborgen kosten”
 • betaling onmiddellijk volgt
 • zeer specialistische kennis altijd aanwezig is

De verkoper hoeft niet zoals bij de veiling maar af te wachten wanneer en of zijn bezit wordt verkocht, maar heeft dadelijk zekerheid en dat voor een betere prijs.

Onze interesse

Traditioneel hebben wij altijd een sterke belangstelling gehad voor voorwerpen uit Indonesië:

 • doeken
 • beelden en maskers
 • meubelen
 • zilver en sierraden
 • koperwerk
 • wapens
 • gebruiksvoorwerpen

Nieuw Guinea:

 • beelden
 • schalen
 • schilden
 • wapens, zoals dolken en speren

Verre Oosten:

 • beelden
 • porselein en aardewerk
 • meubelen
 • zilver en goud
 • lakwerk
 • bewerkt ivoor voor 1947
 • textiel
 • wapens
 • schilderingen
 • gebruiksvoorwerpen

Nabije Oosten:

 • aardewerk
 • wapens
 • textiel
 • sierraden